اخبار

نشست سازندگان مدرسۀ عشق با سردار نقدی

نشست سازندگان مجموعۀ تلویزیونی مدرسۀ عشق با حضور سردار نقدی رئیس سازمان بسیج مستضعفین برگزار شد.

VIEW DETAIL